onsdag 3. september 2014

Norge bør snu og ta i mot de 123 syke flyktningene fra Syria

”Syria som var for 3 år og 5 måneder siden et vakkert land, er nå bare helvete og i ruiner. Syria, som dere har lest om i Bibelen, og Damaskus - som er Verdens eldeste by i verden - er i fare for å bli borte.

Personlig har jeg mistet 3 familiemedlemmer: Min bror - som var far til fem barn, en fetter og en nevø. Fortsatt har jeg en del av familien min der, men dem mistet jeg kontakt med for noen måneder siden.

Selv jeg har reist til Syria i for å hjelpe min familie å komme ut fra Syria. Jeg var en uke der og det smakte bittert i kroppen min. Jeg har sett at mine folk lider. Barna har mistet skolegang. Folk blitt skadet etter bombing. De har ikke medisin, mat eller tak over hodet.” sa min gode partifelle Hiam Al-Chiorut i en appell forrige uke.

Det er millioner av mennesker på flukt fra Syria, mange av dem er barn. Vi mener Norge må delta i en internasjonal dugnad og stille opp i en av de verste krigene vi har sett i nyere tid.

Norge bør ta imot ikke 1000, men 5000  syriske flyktninger, når nabolandet Sverige har tatt i mot - til nå - 20.000 syriske flyktninger. Libanon alene tar i mot like mange syriske flyktninger per dag som det totale antallet flyktninger som kommer til Norge!

I juni reiste en norsk delegasjon til Tyrkia for å plukke ut de siste syriske overføringsflyktningene som får komme til Norge i år. De fleste som fikk avslag, fikk det fordi de enten var syke selv, eller hadde et familiemedlem som var sykt og trengte medisinsk hjelp.

Fysiske handikap, autisme, MS, cerebral parese og psykiske lidelser var blant tilstandene til syriske flyktninger som ikke får opphold i Norge.

Jeg er glad for at nyheten om at Norge ikke vil hjelpe 123 syriske flyktninger fordi de er for syke, har skapt sterke reaksjoner. Jeg er glad mange av oss synes det er i seg selv tvilsomt å vurdere hvilke mennesker Norge skal ta imot etter kriterier som sykelighet og hjelpebehov. Jeg er glad for at mange av oss reagerer fordi de vet få land har bedre forutsetninger enn Norge til å hjelpe syke mennesker med beskyttelsesbehov.

- Et iskaldt gufs, kalte norske funksjonshemmede regjeringens holdning til syke syriske flyktninger som ikke får komme til Norge. ”Uverdig at Norge sier nei til syke flyktninger!”, ”Norges avvisning av flyktninger er ubarmhjertig”, ”123 syriske flyktninger var for syke for Norge,” ble det sagt av flere. Hvis ikke Norge har råd til å gi syke syriske flyktninger opphold – hvem har det da?, spurte man. Landets største humanitære organisasjoner mente Norges nei til å ta inn skadde flyktninger fra Syria er en skam!

Det er aldri for sent for å snu. Ekte solidaritet er når det skjer med de aller svakeste!  
Regjeringen må ta i mot flere flyktninger fra Syria og omgjøre vedtaket på de 123 kvoteflyktningene som FNs høykommiser for flyktninger ønsket at Norge skulle ta i mot.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar