lørdag 13. juni 2015

Vi tar kampen for Oslo!


En appell til St Hanshaugen SV


St Hanshaugen SV – sommeravslutning
13/6-2015


Kamerater,

Det er deilig å være her sammen med dere i en vakker dag som dette. Takk for å bli invitert.

Nå er vi endelig ordentlig i gang med valgkampen. Vi har hatt nok med 18 år med Høyre-styrt byråd med stadig økende forskjeller mellom Oslos øst og vest. Forskjellene er blitt så store at fleste velger å se bort fra dem nettopp fordi utfordringene oppleves som uoverkommelige.

Fikk noe som heter ”tennisalbue” for noen år siden. Ble kurert av en  fysioterapist som satset på ”bankemetoden”. Blodårene hadde sluttet å sende blod til senene i albuen, forklarte han, fordi situasjonen var blitt kronisk. Blodårene hadde sluttet å tro at det var et problem der. Han banket albuen kraftig, bank bank bank…, i fem minutter. Gjentok det tre ganger. Så våknet blodårene og sendte blod til senene – og så ble albuen helbredet.

Vi skal banke, vi skal vekke Oslos folk etter 18 års høyrestyre, vinne valget og jobbe systematisk for å utjevne klasseforskjellene i byen vår. Husk at klasseforskjeller følger etniske forskjeller i byen vår. Vi skal bekjempe klasseforskjeller gjennom å satse på gode, offentlige felleskapsløsninger.

Kamerater,
Arbeiderpartiet er kun rødt, Miljøpartiet er kun grønt. Vi er det eneste partiet som er både rødt og grønt. Derfor smerter det oss å være mot oljeboring fordi vi er opptatt av arbeidsplassene til folk. Derfor satser vi på grønne arbeidsplasser som skal erstatte fosile arbeidsplasser.

I valgkampen nå prioriterer vi barn, eldre og miljø.

Osloskolens AKS er systematisk segregerende. Mens over 95% av elevene i 1.-4. klasse på skoler i Oslos vest som Bestum, Vinderen, Tåsen og Grefsen skole går på AKS, var det bare en av tre lever på skoler som Mortensrud og Tøyen som brukte tilbudet før SV innførte gratis halvdagsplass på disse AKSene. På Tøyen skole var dekningsgraden 29% og i dag er den på 99%!

Elevene som går på AKS har en bedre sosial utvikling. Elevene som går på AKS lærer norsk raskere. Elevene som går på AKS får læringsstøtende aktiviteter. Men erfaringene viser at AKS er for dyrt for svært mange, noe som fører til at barn ikke får være med på leken. Vi tar kampen for gratis aktivitetsskole i hele byen vår og går til valg på det!

Kamerater,
I Osloskolen mangler det per i dag minst 350 lærere for å nå en moderat lærernorm på 18-20 elever per lærer i grunnskolen og 220 lærere for å komme ned i 22 elever per lærer i vgs.

Når en lærer må passe på klasser med 30 elever i, blir det mindre forebygging mot frafall,  det blir manglende mulighet til å se og følge opp elevene individuelt - til å ta dem ut og snakke. Man får ikke møte elever som har det vanskelig og får ikke bidra godt nok til å løse psykiske utfordringer hos elevene. Jo flere elever i klassen, jo vanskeligere blir det for læreren å se om elever mobbes eller er ukonsentrert.  Økt lærertetthet vil også gi mindre behov for spesialundervisning slik flere forsøk har påvist.

Derfor tar vi kampen for flere lærere.

Så har vi en ekstrem testregime i Osloskolen i dag. Presset på å gjøre det godt på de ulike prøvene fører til at man har prøver for å forberede seg til prøvene. 8-klassinger kan gjennom denne multiplatoreffekten komme opp i mer enn 100 prøver i året, eller mer enn én prøve annenhver dag. Høyresidens iver etter økt konkurranse utfolder seg dessverre aller mest i Osloskolen.

Vi mener at både lærere og elever skal få rom til å drive undervisning på den måten som passer best for dem. Testregimet har gått over stokk og stein.

Derfor tar vi kampen for færre tester.

Vårt samfunn, våre relasjoner i byen skal være basert på tillit. SV tar kampen for en tillitsreform der vi slutter med stoppeklokke regime i omsorgssektøren; der sykepleiere, hjemmepleiere kan styre sin tid selv i større grad  basert på sitt faglige kjønn – ikke byrokratisk styring av timebruken. Vi tar kampen for en tillitsreform og for hele og faste stillinger.

Til slutt kamerater, når vi sitter her i St Hanshaugen og nyter det fine været, skal vi være trygge på at vi puster ren og trygg luft. Trafikkforskere og alle fagetater advarer mot den planlagte utbyggingen av E18 i vestkorridoren vi føre til økning av biltrafikken inn mot og i Oslo, mer kø kork og kaos. Det vi trenger er en reduksjon i biltrafikken. Ny tunnel for t-bane og jernbane gjennom sentrum er helt essensielt for å øke hyppighet og hastighet på t-bane og lokaltog. Vi tar kampen for t-banetunell.

Kamerater,
Vi skal banke, vi skal vekke Oslos albue i liv. Vi går til valg på å avsette dagens Høyrestyre  i Oslo. Lykke til med valgkampen og godt valg!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar