onsdag 10. juni 2015

Å tenke på skoler med lav søkertall er byrådets ansvar!SV er bekymret for at kombinasjonen karakterbasertopptak og stykkprisfinansiering øker forskjellene mellom Oslos skoler og dette igjen påvirker søkertallene til de ulike skolene.

Et eksempel på det er Bjørnholt skole. BU-lederen ved bydel Søndre Norstrand fortalte på KOUK sitt møte den 15. april at mens det er plass til 200 elever på Bjørnholt vgs, har kun 30 elever søkt.

Bjørnholt skole er langt fra å være den eneste skole som ser ut til å ha havnet i en ond spiral hvor skolen får mindre ressurser på grunn av finaniseringsmodellen og mindre antall søkere på grunn av det.

Byrådet i Oslo vil ikke gjøre noe for å øke søkertallene til skoler med lav antall søkere. De mener at konkurransebasert opptak ordner opp i dette eller at det ordner seg av seg selv.

Vi trenger en byrådskifte for å jobbe bevisst og strategisk for å utjevne forskjellene mellom Oslos skoler.


Dette har jeg tatt opp i bystyret og venter på byrådens svar.

Spørsmålsstiller: Gülay Kutal(SV),
Spørsmålsstiller gruppe:
Til: Byråd Anniken Hauglie
Utvalg: KOUK
Tittel: Søkertall til Bjørnholt vgs
Vedrørende: Jeg er bekymret for at kombinasjonen karakterbasertopptak og stykkprisfinansiering øker forskjellene mellom Oslos skoler og dette igjen påvirker søkertallene til de ulike skolene. BU-lederen ved bydel Søndre Norstrand fortalte på KOUK sitt møte den 15. april at mens det er plass til 200 elever på Bjørnholt vgs, har kun 30 elever søkt.

Jeg lurer derfor på følgende:
  1. Er det store forskjeller i søkertallene til videregåendeskolene i Oslo? Kan byråden gi en oversikt over søkertallene til de ulike videregående skolene for skoleåret 2015-2016?
  2. Hva har byråden tenkt å gjøre for å øke søkertallene til skoler med lav antall søkere?
  3. Hva har byråden tenkt å gjøre for å øke antall søkere til Bjørnholt skole - på kort og langt sikt?
Svar:
Svar   29 May 2015
Status: Foreløpig svar

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar