onsdag 17. juni 2015

Tilbudet må bli bedre for ungdom når det handler om psykisk helse

En av fem unge sliter med psykiske plager.

”Spiseforstyrrelsen anoreksi er den tredje vanligste dødsårsaken blant unge jenter i Norge i dag, at flere unge gutter tar livet sitt enn det dør i trafikken samt at tre av ti norske jenter har et så høyt stressnivå at de blir syke av det.

Dette er alvorlige tall og det er et gigantisk problem. Unge skal være pene, jentene syltynne, en skal lede elevrådet og ha toppkarakterer, det er et enormt press,” sier også Sosialistisk Ungdom sin leder Wilkinson.

Tilbudet generelt må bli bedre for ungdom når det handler om psykisk helse; det må være gratis og tilgjengelig når behovet er der. Køen til psykisk hjelp for unge må fjernes.
Det må være et bedre lavterskeltilbud. Det er mye billigere for samfunnet med et lavterskeltilbud før innleggelse på psykiatrisk avdeling.

Det er utrolig viktig og riktig at Ungdommens bystyre engasjerer seg i helsebehovet til Oslo-ungdommen. Jeg er spesielt glad for at med Arbeiderpartiet, SV, Rødt, MDG og FrPs semmer vedtok bystyret at kommunen skal innføre en bemanningsnorm for skolehelsetjenesten og at opptrappingen skal starte fom 2016 i tråd med forslaget fra Ungdommens bystyre. Det vil bety en økning i tilgjengelighet på helsesøstere, fysioterapeuter og skolepsykolog for de fleste elever i Osloskolen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar