onsdag 17. juni 2015

Høyrebyråd svekker praktiske fag i Osloskolen

Byrådet i Oslo vil ikke at den fleksibiliteten som endringen i forskrift til opplæringsloven gir til å omdisponere 5% av fagene, skal gjelde norsk, matematikk, engelsk, naturfag og 2. fremmedspråk. Disse skal skjermes, slik at det ikke vil være anledning for skolene til å omdisponere timer fra eller mellom disse fagene.

Vi ser altså at byrådet ønsker å skjerme de mest teoretiske fagene, men åpner for å prioritere bort de mer praktiske fagene i grunnskolen.

Vi frykter, i likhet med Utdanningsforbundet, at de foreslåtte endringene vil gjøre grunnskolen mer teoritung. Dette kan virke demotiverende på elever som allerede sliter i de teoritunge fagene, og virke mot sin hensikt. Vi mener at det er viktig med variasjon i fagene, og at de praktiske fagene er viktige for elevenes trivsel, læring og mestringsfølelse.

Derfor stemte vi for lokal frihet til skolene på å omdisponere 5 prosent av fagene, men mot å skjerme de teoretiske fagene, men tapte. Kun R og MDG støttet vårt forslag.

Her er behandlingen av saken i kultur- og utdanningskomiteen i dag:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar