torsdag 16. oktober 2014

Hurra! Vi redder Rommen bibliotek

Både Smestad og Rommen er flotte bibliotek. Begge er foreslått nedlagt av byrådet, med begrunnelse om at folkebiblioteksdelen ikke brukes. Men  det har jo aldri har vært skikkelig utprøvd! Publikum ikke engang kan finne Rommen bibliotek på Deichmanske hjemmesider. Da blir det vanskelig å vite at dette biblioteket i det hele tatt eksisterer, og er tilgjengelig for folk flest. Biblioteket har også korte åpningstider, og er stengt i helgene. Da man i 2005 vedtok å bygge Rommen skole stilte Bystyret som betingelse at den nye skolen skulle bygges slik at også bydelens innbyggere skulle ha nytte og glede av den.

Det daglige, praktiske samarbeidet mellom Rommen skole og Deichmanske bibliotek, har fungert utmerket og fornøyde brukere av kombinasjonsbiblioteket frykter nå at tilbudet blir rasert. Det er stor aktivitet på biblioteket på dagtid, skolebarna bruker det flittig, og naboer og foreldre som vet om tilbudet bruker det mye. I samarbeid med bydelen og andre aktører i lokalmiljøet har de arrangert forfatterbesøk og arrangementer, politisk debatter, norskkurs og datakurs for innvandrerforeldre på skolen, teaterforestillinger, for å nevne noe.

Selv om bibliotektilbudet har ikke vært markedsført, hverken på Deichmanske biblioteks hjemmesider eller i media ellers, men like vel har folk funnet frem til Rommen bibliotek. I stedet for å legge ned tilbudet må man heller bør satse mer og få til enda større aktivitet. Med økte midler vil de kunne få til et enda bedre tilbud. De forteller at de ser at mange barn og ungdommer ønsker å være på biblioteket utover åpningstid, og det er ikke mange tilbud til bydelens unge. 

På Rommen skole og kultursenter er det lagt til rette for stor aktivitet med stort, fint bibliotek med flere grupperom, musikkavdeling, kultursal, flerbrukshall, auditorier som kan brukes til filmfremvisning og et flott uteområde som er mye i bruk etter skoletid av både barn, unge og voksne.

I stedet for å legge ned et tilbud som er etablert vil SV heller styrke dette tilbudet. Det har så stort potensiale, og med små midler vil vi kunne gi et enda bedre tilbud til enda flere av bydelens – og også byens- befolkning.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar