onsdag 22. oktober 2014

En god milertidig skoleløsning for barna fra Etterstad bør være mulig

SPØRSMÅLSSTILLER:Gülay Kutal (SV) ,
SPØRSMÅLSSTILLER GRUPPE:
TIL:
UTVALG:KOUK
TITTEL:En god milertidig skoleløsning for barna fra Etterstad bør være mulig
VEDRØRENDE:Nye Brynsengfaret skole skal stå klar til skolestart 2017, og barna fra Etterstad kommer til å høre til den skolen, men i mellomtiden mener Utdanningsetaten at skolestarterne fra Etterstad i skoleårene 2015 (for øyeblikket 25 barn) og 2016 (for øyeblikket 22 barn) skal transporteres til nye Teglverket skole på Hasle fordi det ikke er kapasitet på Vålerenga.

"Dette er problematisk av flere grunner," skriver Foreldreaksjonen Etterstad i oppropet sitt påhttp://www.opprop.net/foreldreaksjonetterstad, "men det viktigste er:

- Hensynet til lokalmiljøet og barnas mulighet til å gå på skole der de faktisk bor, sammen med nabogutten eller -jenta tvers over gata.
- Hensynet til at dette er sårbare skolestartere på fem og seks år, som på ingen måte bør kastes ut i en allerede skummel skolestartsituasjon med å busses, eller på annen måte fraktes, ut av sitt kjente og trygge miljø. En utrygg skolestart for disse barna kan få følger for resten av deres skoleløp."
  1. En mulig løsning for disse to skoleårene kan være å utvide den allerede eksisterende paviljongen på Vålerenga skole, foreslår foreldrene. Ser byråden dette som en muiig løsning?
  2. Hvilke andre løsninger har vært vurdert eller kan bli vurdert for at disse barna fortsatt kan få gå sammen med venner og søsken på Vålerenga i påvente av at den nye skolen ferdigstilles?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar