lørdag 10. oktober 2020

Gi folk tryggheten tilbake i ordningen med arbeidsavklaringspenger!


  1. Fra 2018 innførte regjeringen en rekke innstramminger i ordningen med arbeidsavklaringspenger (AAP). Innstrammingene har ført til at mennesker som er syke mister inntekt og blir gående uten økonomisk trygghet. 

Flere har fått det vanskeligere økonomisk. Vi må gi folk tryggheten tilbake!

Les SVs forslag i Stortinget om å gi folk tryggheten tilbake i ordningen med arbeidsavklaringspenger: 


https://ra.essens.no/queryservices-ng/redirect?udid=MA-S2-1602252855-UVAY89Q&cid=1885&qid=1602320235_26khbD&aid=510&rankd=1


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar