lørdag 17. oktober 2020

Digital sosialisme


IT fører ikke til mer fritid eller saktere tempo på arbeidsplassen under kapitalismen. Men IT kan bidra til et sosialistisk og grønt samfunn. Hvordan? Hva er digital sosialisme?


Like muligheter til erverving av kunnskap. Tilgang til informasjon og kunnskap er noen av de viktigste premissene for å lykkes i dagens kapitalistiske samfunn. Internett med utallige søkemuligheter gjennom innholdsrike nettsteder, visuell kunnskap f.eks. via YouTube, online leksikon som Wikipedia, digitale ordbok, ulike bildebibliotek og så videre, gir nettopp tilgang til utrolig mye informasjon og kunnskap til hvert enkelt menneske.  Særlig unge er ikke lenger avhengige av foreldrenes kunnskap eller bokhyller. Internett muliggjør klasseløs tilgang til kunnskap og bidrar i så måte til sosial utjevning - forutsatt at folk har grunnleggende IT kunnskap og tilgang til en PC eller mobil enhet.   


Folkeopplysning. Folk kan enkelt opplyses om sine rettigheter og muligheter ved hjelp av gode og informative nettsider. Det er ulike teorier på hvordan man best mulig kan strukturere en internettside på - slik at folk ved minst mulig navigasjon og kompleksitet, kan ta tak i relevant informasjon raskest. Her er det utrolig viktig at man tar hensyn til ulike grupper i befolkningen. Det er utrolig viktig at strukturen i nettsider testes og brukervennligheten verifiseres av unge, gamle, mindre utdannede, svaksynte, dyslektikere, folk med dårlige språkkunnskaper og mer. Godt tilrettelagt og tilpassede internettsider kan sikre tilgang til relevant informasjon og opplysning om demokratiske rettigheter og muligheter.


Demokratisk deltagelse. Sosialisme forutsetter direkte deltakelse fra folk i styringen av samfunnet. Stat og kommune kan legge opp direkte deltagelse ved å invitere folk til «mene noe» om nye bestemmelser eller lovforslag. Høringsutkast fra regjeringer og byråd går gjerne til det organiserte samfunn og det er selvsagt helt nødvendig med demokratisk deltakelse fra organisasjonene. Men det er utrolig enkelt å involvere de uorganiserte også til beslutningstaking ved hjelp av IT. En Interaktiv Internettside der folk kan sende inn sine synspunkter ved hjelp av et elektronisk skjema og et godt databasesystem i den andre enden som kan lagre folkets innspill på en strukturert måte slik at gjenfinning og oppsummering av innkomne innspill blir lett, er som regel det eneste som skal til.


Effektivitet hos de folkevalgte. IT bidrar til demokratiet også ved å muliggjøre folkevalgte sine muligheter til å samle, analysere informasjon og tilbakemeldinger fra folk. Fokuset på effektivisering er ytterst viktig for politikere med begrenset tid til å fordøye og dra meningsfulle konklusjoner fra så mange velgeres tilbakemeldinger som mulig. Derfor bør innskanning og lagring av innsendte tilbakemeldinger bør skje ved hjelp av programvare som kan gjøre disse søkbare for politikeren og ikke i usøkbart bildeformat.


Folkelig organisering. Sosiale medier er gull verdt for informasjonsspredning og adhoc organisering når det trengs. Det er mulig å samle tusenvis av mennesker til demonstrasjon med å opprette en enkel event side i Facebook. Den demokratiske retten som er å protestere mot det man ikke er enig om, muliggjøres meget enkelt med «lik» og «del» og bevegelsene vokser fort og eksponensielt,


Fallgruver må også nevnes. For det første, er Internett full av ikke-kvalitetssikret informasjon og til tider løgn og drittkasting. Dette vil heller skape kunnskapsløshet hos folk enn oppbygning og opplysning. For det andre, et dårlig utviklet interaktivitet, for eksempel vanskelige skjemaer med dårlig brukergrensesnitt, innhold og/eller navigasjon, kan øke terskelen til å bruke IT og henvende seg til myndigheter via IT. Slik IT vil være mot sin hensikt og heller hindre folk i å vite sine rettigheter og muligheter. Digitalisering som ikke har mål som er å være til folket beste, kan heller skape økte forskjeller i erverving av kunnskap og skape avmaktsfølelse hos folk.


For det tredje, kan nettsider som ikke har hatt brukerinvolvering under utviklingen, slå helt feil og bidra heller til ineffektivitet hos folk! Mange bedrifter sliter også med utstrakt bruk av Office produkter, særlig Excel-regneark til å samle informasjon - noe som gjør at data som regel ikke blir lagret på en strukturert måte for enkelt gjenfinning. I stedet, bruker folk timer i å søke i sine mailbokser eller bedriftens intranett for å finne informasjon de trenger.  


Sosialistiske «IT-briller». Dette er ulemper og mangler som lett kan fikses om man bruker «sosialistiske IT briller» når man lager IT løsninger. Noen av elementene som slike briller kan sikre, vil være:


  • Skaff folk grunnleggende IT kunnskap, billig eller gratis utstyr og nett

  • Et virkelig ønske om å gi folk tilgang til sine rettigheter og muligheter i de løsningene man lager

  • Bruke ressurser til å gjøre løsningene tilpasset til ulike brukergrupper

  • Pass på å gjøre løsningene lett og enkelt å ikke skape makt avmaktsfølelse hos folkEt grønnere samfunn med IT er mulig. Noe med IT er i høyeste grad miljøvennlig - noe som ikke kan sies om all ny teknologi som er blitt innført opp gjennom tidene. Vi sparer mye papir, mye postutgifter med IT. Bruk av konferanseutstyr med video, lyd, og presentasjon reduserer de fysiske transportbehovet. Bruk av hjemmekontor under korona har vist seg å være en effektiv og miljøvennlig arbeidsmåte.


Men IT, typisk prosessering av informasjon på serverne, krever også mye energi. Vi må derfor satse på energivennlig programvare som kan minimalisere ressursbruk i beregninger og frakting av data. Gjenbruk og deling av dokumenter i stedet for at kopier sendes på mail og spres til hver bruker, er også en god IT strategi for å redusere energiforbruket. Bruk av terminalservere, det vil si sentrale kraftige servere gjør også at man slipper å installere programvare på klient PC’er og dermed reduserer behovet for å ha super moderne og kraftige PC-er. Med slike servere trenger man ikke skifte, men fortsatt bruke eller gjenbruke eldre klienter eller PC’er.


Regjeringens eneste mål med IT er effektivitet og produktivitet! Høyre-regjeringen har ingen seriøs IT- strategi, ingen målsetning med å oppnå økt demokratisering av samfunnet og en grønnere verden med IT! Det eneste regjeringen snakker om, er «digitalisering av offentlig sektor som skal gi en mer effektiv ressursbruk i offentlige virksomheter og legge til rette for produktivitetsøkning i samfunnet». 


For oss sosialister, skal digitalisering være til for mer: for å gi folk kunnskap, øke folks muligheter, utjevne forskjeller og sikre demokratisk deltagelse. Om produktivitet og effektivitet kommer i kjølvannet av det, sier vi ja takk til det også, forutsatt at frigjort tid går til meningsfull og skapende aktivitet og saktere tempo i arbeidsplassen - ikke til enda mer arbeid. Målet med IT for oss  sosialister kan ikke være økt produktivitet i seg selv, uansett!Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar