torsdag 24. april 2014

Salg av kommunale barnehager: Fylkesmannen vurderer å ta Byrådets avgjørelse opp til lovlighetskontroll

"Utover å være et middel til å få avklart rettslig tvil uten å måtte gå til domstolene, er bakgrunnen for bestemmelsen om lovlighetskontroll særlig tuftet på hensynet til rettssikkerhet, faglig kvalitet på forvaltningsavgjørelser, hensynet til den offentlige forvaltnings omdømme og behovet for å ivareta grunnleggende nasjonale målsettinger. Disse hensynene er relevant i vurderingen av hvorvidt en avgjørelse skal tas opp til lovlighetskontroll, se rundskriv H -2299.

Fylkesmannen vil, på bakgrunn av henvendelsene i saken og anførslene fremmet i krav om lovlighetskontroll fra bystyrerepresentantene, vurderer å ta Byrådets avgjørelse i sak 1019/14, vedtatt i møte 25.02.14, opp til lovlighetskontroll av eget tiltak med hjemmel i kommuneloven § 59 nr. 5."

Dette skriver fylkesmannen i et brev til Oslo kommune. Jeg håper at det kan etter hvert bety at konkurranseutsetting og salg av kommunale barnehager ikke er gjort på en lovlig måte, og hele prosessen blir avlyst! 

Her er fylkesmannens brev

Her er mitt spørsmål til Anniken Hauglie om dette og hennes svar til meg tidligere

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar