onsdag 2. april 2014

SV vil ha flere valgfag i ungdomsskolen - Ja, til "bridge og sjakk" som nye valgfagOrdfører,

I ungdomsskoleårene er som regel motivasjonen på bunn. Valgfag har positiv effekt på dette og kan ha positive ringvirkninger i det videre utdanningsløpet også, ved å øke motivasjonen og mestringsfølelsen blant ungdomsskoleelever. Tverrfaglige valgfag med tydelige læringsmål og nasjonale læreplaner kan rett og slett gjøre skolehverdagen mer variert og interessant for elevene.
SV er glad for at bystyret i 2012 enstemmig vedtok at Alle elever i ungdomsskolen i Oslo skal sikres valgfag.” På bakgrunn av dette foreslår vi sammen med A, SV, R og at Oslo kommune ikke søker fritak fra valgfag i ungdomsskolen og byråden trekker tilbake søknaden som er sendt til kunskapsministeren.

Ordfører,
Jeg så litt nærmere på valgfagene som nå fins på ungdomstrinnet. De heter Forskning i praksis, Teknologi i praksis, Natur, miljø og friluftsliv, Trafikk, Fysisk aktivitet og helse, Demokrati i praksis, Reiseliv, Design og redesign, Innsats for andre, Internasjonalt samarbeid, Levende kulturarv, Medier og informasjon, Produksjon av varer og tjenester, og Sal og scene.
Dette er kjempe spennende temaer som vil gi ungdom innsikt i mange fag og som vil gjøre valgene deres i videre studier lettere. Med disse valgfagene gir vi ungdommen muligheten til å det store bildet, til å kombinere ulike disipliner til å forstå praktiske og aktuelle problemstillinger.
Ordfører,
Byråden er opptatt av å heller gi mer matte til skoletrette elever. Men da spør jeg: Hvorfor ikke gi teoritrøtte elever en mulighet til å lære matematikk fordi det er praktisk, fordi det er interessant! Hvorfor ikke jobbe for at valgfagene brukes til å omsette den teoribaserte matteundervisningen til praksis?
Det vil selvfølgelig være mye matematikk i valgfag som har med forskning og teknologi å gjøre. Du kan lære mye om matematisk modellering når du skal analysere bølger og strømninger i valgfaget som heter Natur, miljø og friluftsliv. Du kan lære praktisk matematikk i de aller fleste valgfag.
Ordfører,
Det nye valgfagforslaget fra FrP støtter vi. Og bridge og sjakk i hvert fall har mye med matte å gjøre. Jeg spør, ordfører: Når vi vet at en spiller i Bridge får 13 av 52 kort utdelt, hva er da sannsynligheten for at ingen av de 13 er spar? Kan du ikke svare på den, kan du ikke vinne i bridge, ordfører. :-)
Ordfører,                               
Det er ingen motsetning mellom innføring av valgfag og arbeidet med grunnleggende ferdigheter. Tvert imot gir de tverrfaglige valgfagene nye muligheter til å jobbe med evnen til å lese, skrive og regne. Det er ikke bare ”teoritrøtte elever” som trenger valgfagene. Minst like mye trenger teoriflinke elever valgfagene for å kunne omsette kunnskapen deres til praksis.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar