onsdag 28. mars 2012

En uforutsigbar Oslosskole!

I bystyremøtet 28. mars spurte jeg Torger Ødegaard dette, men fikk ingen ordentlig svar. Jeg akter å sende spørsmålet skriftlig også slik at han gir meg svarene som jeg ønsker:

På Lusetjern skole i Søndre Nordstrand var de i januar av budsjettmessige hensyn tvunget til å si opp fem lærerstillinger. Fra uke 16 vil flere klasser bli slått sammen på første, andre og tredje trinn. I tillegg til at dette skjer midt i skoleåret, har foreldrene vært informert kun fire dager før selve sammenslåingen: Lille Per 7 år kommer hjem med ranselpost på fredag. Da får foreldrene vite at læreren hans har siste arbeidsdag tirsdag og at Per begynner i ny klasse på onsdag!

Det er meget viktig med forutsigbarhet og trygghet i barneskolen. Kan byråden opplyse om hvor mange skoler har av budsjettmessige hensyn måttet si opp lærerstillinger og/eller slå sammen klasser siden januar?

Det er ikke rart at elever og foreldre blir opprørt når de kommer i en slik situasjon som dette. Jeg håper at byråden er enig med meg om at dette er svært beklagelig. Hvordan vil byråden sikre en stabil læringssituasjon for barn i Oslo-skolen uten klassesammenslåinger og lærerskifte midt i et skoleår?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar