lørdag 10. september 2016

Ulikhet har en etnisk akse

Ulikhet kan ikke være pålagt; det må være et valg man selv tar om man vil.

En av de største faktorer for ulikhet  i Norge er ukontrollert arbeidsforhold for arbeidsinnvandrere.

Ulikhet i Norge har en etnisk akse både for dem som innvandrer for å jobbe i Norge, men også for dem som har vært her en stund og for deres etterkommere. Vi må satse på introduksjonsprogram og andre tiltak for å bedre kvalifisere innvandrere til arbeid.  Økt yrkesdeltakelse for minoritetskvinner er et sentralt tiltak for å bekjempe ulikhet.  Vi må bekjempe diskriminering.


Jeg er helt overbevist om at hvis vi ikke adresserer den etniske aksen i ulikhet, vil vi ikke lykkes med å oppnå likhet i Norge! 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar