lørdag 10. september 2016

Stå opp for asylbarna!

Flyktningbarn som har vært i Norge i flere år må ikke bli tvangsreturnert!

Asylbarn må slippe å vente månedsvis på å få asylsøknaden behandlet. De kan ikke leve med 14 kroner dagen!

84 barn per august var blitt innesperret på politiets utlendingsinternat Trandum. To barn var der i henholdsvis 18 og 24 døgn. I følge politiets egne regler skal ikke barn låses inne mer enn 24 timer på utlendingsinternat!

Regjeringens forslag om å sende ut asylsøkerbarn når de fyller 18 år må forkastes!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar