torsdag 15. september 2016

Det bør være mer mangfold i Oslo SVs nominasjonsliste til Stortinget

Oslo SVs nominasjonsliste til Stortinget mangler etnisk mangfold slik listen er nå. Det er rett og slett altfor få med innvandrerbakgrunn - både høyt og lavt i listen! Jeg mener at representasjon fra minoriteter på høy plass på SVs stortingsvalgliste er ytterst viktig - spesielt i Oslo med 1/3 av mennesker med minoritetsbakgrunn. Det dreier seg om å bidra til at alle grupper deltar i politikken. Og det handler om at velgerne med minoritetsbakgrunn ser at de er representert.
Det er fortsatt mulig å endre dette og sikre reell representasjon fra minoriteter. Skal en kandidat ha en reell mulighet til å komme inn på Stortinget, må en nok nomineres på en av de tre første plassene. Det må jobbes for det nå i den andre runden i nominasjonsprosessen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar