onsdag 13. desember 2017

Glad for at Oslos rødgrønne byråd tar informasjonssikkerhet og personvern på alvor


EU parlamentet vedtok en personvernforordning i april 2016. EUs forordning for personvern blir norsk lov i mai 2018.Det betyr at vi får nye regler for personvern i Norge. Det nye regelverket gir virksomheter nye plikter. Personene som får sine personopplysninger registrert får nye rettigheter. Alle statlige og kommunale virksomheter må være forberedt på den nye personvernloven som kommer våren 2018. De som ikke har fått med seg dette risikerer bøter på inntil 20 millioner euro!
Men partiet Høyre, i sitt alternative budsjett for 2018, kutter alt penger som Oslos rød-grønn byråd setter av til informasjonssikkerhet. Jeg er stolt over vårt våkne byråd fordi de er opptatt av informasjonsteknologi og personvern, og fordi at de jobber for at Oslo kommune ivaretar sine forpliktelser i dette viktige området.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar