søndag 22. oktober 2017

FrP stemmer mot antirasistisk forslag i Oslo bystyret!
Arbeiderpartiet og MDG fremmet følgende forslag i Helse- og sosialkomiteen i Oslo bystyret den 11. oktober 2017: "Bystyret ber byrådet oppfordre regjeringen til å gå igjennom prikksystemet for å gjøre det lettere å frata skjenkebevilgning i tilfeller av rasisme og andre former for diskriminering."

Forslaget tiltrådte. Alle partier stemte for forslaget, bortsett fra Fremskrittpartiet som stemte mot!  Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar