tirsdag 19. januar 2016

Hvorfor dobbelt statsborgerskap?

Tyrkiske foreningers hovedorganisasjon* presenterte denne teksten i komitehøringen på Stortinget:

Dobbelt statsborgerskap er etter hvert utbredt i Europa. Dette gjelder for eksempel Sverige, Finland, Storbritannia, Italia, Sveits, Canada, USA, Australia og nå Danmark også! I disse landene taper man ikke statsborgerskap ved erverv av statsborgerskap i annet land.

I Norge ser vi at det derimot er en uvilje mot dobbelt statsborgerskap. Det er vanskelig å forstå denne uviljen. Man forstår ikke hvorfor det skal være forbudt å ha dobbelt statsborgerskap når land vi ønsker å sammenlikne oss med tillater det.

Vi har signert oppropet for dobbelt statsborgerskap. Vi satser stor pris på å få lov til å være fullverdige medlemmer av vårt nye land, Norge. Vi vil kunne stemme i Stortingsvalget i Norge. Når vi har bodd i Norge i hele vårt liv, må vi også kunne bestemme hvem som skal representere oss. Vi må kunne stemme og påvirke hvordan og i hvilken retning landet vårt skal styres.

Vi er norske. Vi er en del av det norske arbeidslivet, borettslaget, idrettslaget… Vi deler den samme naturen, samme byen, samme skolen, samme været… gjennom hele året. Vi er en del av den samme virkeligheten, det samme felleskapet. Vi deler  de samme daglige utfordringene, de samme verdiene. Vi er stolte når Norge vinner i Melodi Grand Prix, vi er lei oss når en norsk soldat er drept i utlandet. Vi er lojale mot Norge og er klar til å forsvare norske interesser i enhver sammenheng. Vi er norske, men føler at vi ikke kan kalle oss norsk når vi ikke er norske statsborgere. 

MEN for å bli norsk statsborger må vi si fra oss vårt tyrkiske statsborgerskap. Vi mener at det ikke er fornuftig eller nødvendig å måtte gi fra oss vårt opprinnelige statsborgerskap fordi:

Vi blir ikke mindre lojale mot Norge fordi vi innehar to statsborgerskap. Det er ikke sånn at vi vil ha større muligheter til å motarbeide norske interesser dersom vi innehar to statsborgerskap.

Det er heller ikke sånn at min tilknytning til Tyrkia blir mindre ved å si fra mitt tyrkiske statsborgerskap. Jeg vil fortsatt feire tyrkiske høytider, jeg vil fortsatt høre tyrkisk musikk, jeg vil fortsatt være opptatt av tyrkisk politikk og heie på Besiktas-fotballag  J for eksempel.

Dagens forbud mot dobbelt statsborgerskap er på en måte også med på å hemme istedenfor å fremme integreringen i det norske samfunnet. Som en konsekvens av forbudet beholder mange av oss vårt tyrkiske statsborgerskap, for å beholde det symbolske og følelsesmessige båndet til hjemlandet vårt, selv om det innebærer at vi sier fra oss en del rettigheter i Norge, som for eksempel å stemme ved stortingsvalg og lignende. Det forhindrer vår integrering når vi må forsterke og understreke hvor vår egentlige tilhørighet ligger!


Vi håper at Stortingspolitikere sikrer at Norge følger andre lands eksempel og gir oss muligheten til å ha to tilhørigheter i en globalisert verden.
* Tyrkiske foreningers hovedorganisasjon i Norge er en organisasjon stiftet av Tyrkiske medlemsforeninger for å ta vare på de lokale, nasjonale, religiøse, sosiale og yrkesmessige rettigheter og videreføre disse verdiene til tyrkere som bor i Norge. Organisasjonen er demokratisk og uavhengig for å representere sine medlemmer hos de offentlige, private og samfunnsnyttige velforeninger og skal strebe for å oppnå disse formålene i rammen av vedtektene. De har ca 7000 medlemmer i forskjellige foreninger.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar