onsdag 24. oktober 2012

Bystyret vil redde kunstermiljøet Borgen!


En enstemmig bystyre støtter SVs forslag:

1) Bystyret ber Byrådet om å henstille Jernbaneverket om å forlenge leieavtalen for Kulturhuset Borgen inntil det anses nødvendig å rive bygget.

2) Bystyret ber Byrådet å undersøke alternative lokaler for kunsterne som trenger plass og som ønsker å beholde det kreativefelleskapet som "Kulturhuset Borgen" representerer.


"Borgen er det store firkantbygget som ligger i bakkant av vannspeilet i
Gamlebyen. Den ble bygget som jernbaneverksted, og de siste tjue årene
har den rommet et vell av kulturarbeidere. Her har husleia gjort det mulig
å eksistere, også for alle dem som sliter med å holde seg på riktig side
av fattigdomsgrensa, men som likevel velger å skape og være del av den
underskogen av smått og stort, stilrent og skranglete som må til for at et
rikt kulturliv skal få blomstre.", skriver Kristin Von Hirsch i sin blogg.

"Kulturhuset Borgen i Bispegata 12 er lokalisert til et område hvor det
pågår flere omfattende planarbeider. I de aller fleste planforslagene er
det forutsatt riving av Borgen. (…) 1pågående planarbeid og forslag til
reguleringsplan for Follobanen. nytt dobbeltspor Oslo —Ski. forutsettes
også Borgen revet." SV er et parti for miljø, for kollektiv trafikk, for tog og
bane. Follobanen må prioriteres. Men selv om Borgen ikke kan reddes, kan
vi fortsatt redde "Borgen-miljøet". Nærmere 30 yrkesaktive kunstnere har
atelierer her, i tillegg til arbeidslokaler/verksteder for arkitekter, designere,
musikere, håndverkere og andre kulturarbeidere. De representerer i dag
et unikt kulturhus, et produksjonssenter og arbeidssted for kunstnere,
arkitekter, musikere og håndverkere.

Etter spørsmål fra SV, sendte Byråden Bjercke et brev til Jernbaneverket.
og ba dem vurdere forlengelse av leieavtalen med Kulturhuset Borgen.
Etter dette har de fått utvidet leieavtalen til 15. september. Så ba vi ham en
gang til om det samme og han har den 19. september igjen henvendt seg til
Jernbaneverket med anmodning om at leieavtalen for Kulturhuset Borgen
forlenges inntil det anses nødvendig å rive bygget. Han har også sendt brev
til kukturministeren hvor han ba henne om å bidra til avtaleforlengelsen.

Ordfører, dette er et miljø som er blitt til med egne dynamikker. Kunsterne
selv har bygd dette miljøet i løpet av de siste 20 årene. Man får ikke bygd
opp slike miljøer ved å befale eller tilrettelegge med bygg eller andre
materiale virkemidler. Derfor, når vi først har dette viktige tilskuddet til
Oslos kunst- og kulturliv, må vi gjøre det vi kan for å føre det videre.

Vi ber derfor bystyret Byrådet om å følge opp tiltakene som er igangsatt for
å forlenge leieavtalen for Kulturhuset Borgen inntil det anses nødvendig
å rive bygget. Vi ber også Byrådet å prioritere arbeidet med å søke etter
alternative lokaler for Borgen-miljøet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar