lørdag 4. november 2017

Autistisk kunster Remo sin kunst bidrar til det estetiske mangfoldet i Oslo!

Folk flest er storbrukere av kunst og kultur. Vi hører på musikk, ser film, leser bøker eller opplever kunst i alt fra reklame til det offentlige rom. Vi bruker kultur til å koble ut og slappe av, men også til selvutvikling og refleksjon.

Og noen av oss er kunstnere og kulturarbeidere. De finnes for å uttrykke seg med deres kunst, de er her for å fortelle oss noe, for å få oss til å føle noe. Samfunnet må respondere på dette gjennom sine institusjoner og støtte kunstere. Samtidig må vi sørge for Samfunnet må også sørge for at funksjonshemmede, autistiske eller andre kunstere som er litt utenom ”standarden” er inkludert i dette kunsteriske og kulturelle mangfoldet. Fordi, som vi ser i denne fantastiske utstillingen, å være autistisk er ikke en hinder for kunst og kreativitet, men tvert imot, den kan skape en annerledes kreativitet og kan berike våre estetiske opplevelser på en helt annen måte. 

mangfold i denne kreativiteten slik at kunst og kulturområdet ikke blir begrenset kun til visse områder, visse etnisiteter, visse bidragsytere eller noen med visse bakgrunn.

Estetisk mangfold handler om en åpenhet i samfunnet for forskjellige kunstneriske uttrykk. Estetisk mangfold handler om en åpenhet i samfunnet for at alle kunstarter og kunstere er like mye verdt.

Oslo er Norges fremste kunst og kultur by. De mange kunst- og kulturaktivitetene i byen vår er både varierte og er i stadig endring. Oslo er blitt en åpen, urban og inkluderende by. Utforskende og inkluderende kunst.

Jeg gratulerer alle kunstere som bidrar til Oslos estetiske mangfold, og jeg takker mye til autistiske kunstere Remzi, Agnes og Martin fordi at de åpner sine dører til oss og de beriker oss med deres kunst.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar