torsdag 23. februar 2017

Statsborgerskap skal være en sikker rettighet

Høyre-Frp regjeringen med støtte fra Venstre og KrF, har satt i gang en utvisningskampanje for å utvise personer som har oppnådd statsborgerskap ved å oppgi feilaktig informasjon om sitt opprinnelsesland. Det virker som om UDI plutselig har masse ressurser og bruker sin ledig kapasitet (det er færre asylsøkere til landet enn antatt!) til å gjennomføre en skremmende utkastelsesprosess av folk som har bodd i landet to, og ja, til og med i tre generasjoner: ”Familie på 12 mister statsborgerskapet etter 27 år i Norge,” stod det i Aftenposten, den 23. februar 2017!

“I 1968 kom faren min til Norge. Han flyktet ikke fra krig og terror. Men valgte seg Norge for å gi familien sin en bedre fremtid. Norge trengte arbeidskraft så han og mamma ble ønsket velkommen.

Da jeg var 6 år vandret jeg inn på familiegjenforening. Ingen flukt og ingen redsel. Alle papirer og pass var i orden. En sannhet med visse modifikasjoner, i det tyrkiske passet mitt er jeg registrert et år yngre enn det jeg egentlig er.

Foreløpig ser jeg på familier som blir returnert! Barn som er født i Norge blir deportert! For de returneres nemlig ikke til landet i de er født i! De sendes UT av landet de er født i!

Sitter jeg helt stille så kommer kanskje ikke turen til meg og mine...” skriver Onur Safak Johansen, en dyktig LO-dame, i et Facebook-innlegg.

Flere reagerer på dette på samme måte som henne. Å begynne å rokke ved statsborgerskapsinstitusjonen kan føre til en svekking av den sikkerheten som statsborgerskapet gir. For dem som har oppnådd statsborgerskap og opplever tilhørighet til det norske samfunnet, kan det selvfølgelig føre til en angst for hvor vidt en selv kan bli rammet av nye forandringer i lov og regelverket, og tap av en grunnleggende tillit til samfunnet og det politiske systemet.

Å ta fra folks statsborgerskap er høyst urimelig når feilen er begått langt tilbake i tid og man har integrert seg i det norske samfunnet. Å frata menneskers statsborgerskap er uansett en meget uforholdsmessig straff for å ha oppgitt feilaktig informasjon langt tilbake i tid og da i en sannsynligvis stressende og truende situasjon.

Å frata statsborgerskap er et straffetiltak som ikke skal brukes. Barn kan uansett ikke straffes for feil som foreldrene har begått. Hvis man allikevel skal kunne fratas statsborgerskap i visse tilfeller, bør  det skje etter en domstolsbehandling  - ikke etter et forvaltningsvedtak i UDI. Det bør innføre en foreldelsesfrist for slike saker. Og ikke minst, saksbehandling av slike saker bør stilles i bero frem til regelverket er endret og en domstol er realisert.


Folk som har innvandret, bidratt til dette landet, og oppnådd statsborgerskap fortjener ikke denne ekskluderingen og utryggheten. Det er trist, urettferdig, ikke smart og kan ikke aksepteres!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar