mandag 6. april 2015

Krever rettsikkerhet for innvandrerbarn og -barnebarn


I Norge er det stadig sjokkerende nyheter når det gjelder asylbarn og barn av innvandrere - på hvem som kan få bli i landet og hvem som må dra . Nå nylig ble jeg rystet over en nyhet hvor et lite barn blir sendt ut på grunn av bestefarens lovbrudd!

En mann har kommet til Norge for 13 år siden etter at hans tyrkiske far hadde giftet seg med en norsk kvinne. I ettertid har utlendingsmyndighetene slått fast at ekteskapet var proforma. Nå mister både Fehmi, hans to søstre og deres barn sine oppholdstillatelser i Norge fordi de fikk den opprinnelige tillatelsen gjennom farens ekteskap.

Fehmi er 33 år gammel. ”Selv om jeg kan det tyrkiske språket, kan jeg ikke systemet. Det tar lang tid å starte et nytt liv der,” sier han. Og hans 3 år gammel sønn har aldri bodd i et annet land enn i Norge må også returneres.  ”Hvis dommen blir stående, betyr det at annen- tredje- og fjerdegenerasjon kan miste sine oppholdstillatelser og statsborgerskap på bakgrunn av noe besteforeldre og tippoldeforeldre har gjort. Det er på mange måter ingen grenser,” sier familiens advokat Arild Humlen.

Loven ellers vil aldri straffe noen for noe som ens foreldre eller besteforeldre har gjort. Men når det gjelder innvandrere, virker det som det ikke er noen grenser på hvor lang tilbake man kan gå for å få sendt noen ut av landet. Dette virker urettferdig.

Må ha rettsikkerhet for barn og barnebarna til innvandrere – og det må vi ha nå.

Link til NRK-nyheten som handler om dette

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar