mandag 9. februar 2015

SV støtter Fotografiets hus i Oslo

SV støtter forslaget fra Arbeiderpartiet og er veldig glad for at en enstemmig kulturkomite foreslår at byrådet tar initiativ til å opprette en dialog med staten om etableringen av Fotografiets hus i Oslo. Her ser man en enstemmig og glad kultur- og utdanningskomite på Rådhuset,

Fotografi er en spennende og relativt ny kunstform. Det er nødvendig å gi denne kunsten gode levekår slik at den kan utvikle seg og det er viktig at den blir tilgjengelig for folk.

SV mener at et aktivt kommunalt eierskap er bra og nødvendig innenfor kultursektoren – også innenfor feltet fotografi. Samarbeid med staten er naturlig og viktig, men byen vår må sitte i førersetet fordi fotografiets hus foreslås akkurat her, akkurat i Oslo og vil først og fremst være tilgjengelig for Oslos folk! 

Håper vi får Fotografiets hus i Oslo etter hvert og gleder meg fryktelig til det. 

Og hvem vet kanskje åpningen av Fotografiets hus skjer med en unik utstilling av Munchs fotografier som ingen har sett hittil!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar