onsdag 17. desember 2014

Ja til permanent utforming av Thereses gate som både ivaretar hensynet til trikkens fremkommelighet og lokale forhold i gaten


Vi behandlet to saker som handler om Thereses gate i dag. Det ene handler om beboerparkering i nærheten av Thereses gate og den andre om trikkens fremkommelighet.

Som en som bor på en av sidegatene til Thereses gate er jeg vitne til trikkens evne til å komme frem før og etter stenging av Thereses gate til parkering. Jeg har også snakket med folk som bor og jobber i gata. Jeg er også en som opplever de ulike forsøkene til å gjøre gaten livlig og estetisk etter stengningen.

SV som miljøparti er for en god kollektiv transporttilbud i byen vår. Vi vil at flere skal ta buss og trikk – og ikke minst sykle. Vi vil at trikken skal komme frem. Men i dette tilfellet har byrådet dessverre ikke kjørt en god nok prosess. Det har ikke involvert beboerne av gata i prosessen og hørt på deres forslag før stengingen til parkering. Jeg som beboer har ikke opplevd at man har hatt en helhetlig plan for utviklingen av gata til en pen gågata med kun trikk og sykkel som fremkomstmidler.

Store endringer i det etablerte bybildet bør planlegges godt og lokale forhold bør hensynstas. SV er et miljøparti som er for kollektiv trafikk og trikkens fremkommelighet, og vi er for involvering av folk i byens utvikling. Jeg er derfor glad for at vi skal ha egen sak for permanent utforming av Thereses gate som både ivaretar hensynet til trikkens fremkommelighet og lokale forhold i gaten. Jeg er også glad for at det blir innført beboerparkering i området.


2 kommentarer:

  1. Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.

    SvarSlett
  2. Er SV positiv til sykkelfelt i Thereses gate mellom Bislett og Adamstuen? Parkeringsarealet er perfekt for brede og gode sykkelfelt. Løsningen ved Stensgata holdeplass trenger ikke gjøres komplisert eller lysreguleres. Man kan sykle over plattformene, slik man gjør i Berlin. Alt er mulig. Og det ville være fantastisk å få sammenhengende sykkelfelt i Thereses gate + Sognsveien, det vil si hele veien fra Bislett via Ullevål til Nordberg!

    Det vil være en gedigen gave til syklistene, en bonus som dukket opp uventet, og som vil bli svært godt mottatt av syklister fra store deler av byen. Og folk kommer til å sykle en masse fra dag 1! Hva er viktigst for SV, gateparkering eller sykling?

    SvarSlett