torsdag 6. november 2014

En appell for små skolebarn på Etterstad

Kjære alle sammen,

Det er flott å se så mange engasjerte foreldre her i dag . Her står man sammen og vil unngå  at flere titalls 5- og 6-åringer skal tas ut av sitt trygge nærmiljø på Etterstad. For å unngå at de først skal busses til en nyetablert skole, så skal de igjen bli flytta på, for å være med på en nok nyetablert skole! Når fem år gamle Lamin som har gledet seg til å begynne på Vålerenga skole, der storebroren går, må busses to kilometer til en ny skole på Hasle, er jeg glad for at flere foreldre står sammen og sier at det vil de ikke være med på! De sier tydelig at: ”Man må ta hensyn til lokalmiljøet og barnas mulighet til å gå på skole der de faktisk bor. Man må ta hensyn til at dette er sårbare skolestartere på fem og seks år, som på ingen måte bør kastes ut i en allerede skummel skolestartsituasjon med å busses, eller på annen måte fraktes, ut av sitt kjente og trygge miljø. ”

Kjære alle sammen,
Jeg vet at skolen og dere har varslet etaten allerede i 2011-2012. Jeg vet at man allerede da har bedt om å få flere klasserom i paviljongen. Men man fikk bare 7 klasserom da på grunn  av økonomi. Hadde den politiske ledelsen tatt ansvar og investert litt mer for fremtiden da, hadde vi unngått denne situasjonen i dag.
Vålerenga skole er dessverre ikke den eneste. Foran skolestart neste år foreslår etaten å endre inntaksområdet for 18 skoler. I så fall vil 315 førsteklassinger i byen sogne til en annen skole enn de gjør I dag.
Men dette har SV advart mot lenge. Da vi behandlet skolebehovsplanen ble det flertall for SVs og Arbeiderpartiets forslag i komiteen som sa at: Bystyret ber byrådet vurdere tiltak for å unngå hyppige endringer av skolegrenser. Det bør etterstrebes mest mulig forutsigbarhet, og at informasjonen til berørte elever og foresatte må være god.

Forstår det slik at prosessen her har vært altfor dårlig. Man har fått korte tidsfrister og forslaget er kommet uten en ordentlig dialog mellom partene! Slik kan vi ikke ha det. Byrådet må involvere foreldre og skoler i langt større grad på beslutninger som berører våre barn – særlig små barn.

Da vi behandlet skolebehovsplanen, så vi at det var stor uenighet mellom lokale krefter og byrådet om hvordan elevtallet skulle framstilles. Mens lokale krefter påstod at bosetningsmønsteret hadde endret seg permanent, noe som ville gi grunnlag for stor elevtallsvekst de nærmeste årene, lå skolebehovsplanen til grunn at småbarn fortsatt i stor grad ville flytte ut av nærområdet før skolealder. Derfor sa SV fra at det var viktig at byrådet hadde et særlig fokus på dette i Hasle-området fordi her var det uenighet mellom elevtallsvekst.

Fordi SV vil ha større forutsigbarhet og mener at byen vår og våre barn er fortjent med en slik forutsigbarhet. Man må kunne planlegge for sitt barn, for hvilken skole barna skal gå og hvordan familien skal organisere hverdagen.

Kjære alle
Dette er et politisk ansvar og det ansvaret ligger hos Høyre-byråden. Når de hele tiden planlegger etter kortsiktige økonomiske hensyn, ender barn og foreldre i slike situasjoner hvor man må betale en meget høy pris for de kortsiktige sparingene!

Kjære alle sammen, til slutt:
Jeg på vegne av SV har stilt byråden to spørsmål:
1.    En mulig løsning for disse to skoleårene kan være å utvide den allerede eksisterende paviljongen på Vålerenga skole, foreslår foreldrene. Ser byråden dette som en mulig løsning?
2.    Hvilke andre løsninger har vært vurdert eller kan bli vurdert for at disse barna fortsatt kan få gå sammen med venner og søsken på Vålerenga i påvente av at den nye skolen ferdigstilles?

Vi følger opp saken og gir oss ikke før vi har fått et ordentlig svar.

Lykke til med fakkeltoget og lykke til med saken! J

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar