lørdag 25. juli 2015

Skal en privat barnehageeier kunne legge ned driften og si opp de ansatte - for så å åpne på nytt etter noen uker med nye barn og nye ansatte?

Etter mange års drift har eierne av Damvokteren friluftsbarnehage på Kampen besluttet å legge ned. Dette betyr at en av hjørnestenene på Kampen forsvinner. Nær 30 barn mister barnehagen sin og de ansatte mister jobbene.

Skal en privat barnehageeier kunne legge ned driften og si opp de ansatte - for så å åpne på nytt etter noen uker med nye barn og nye ansatte?

SV er opptatt av kvalitet i alle Oslos barnehager - både kommunale og private. Ikke-kommunale barnehager får nesten like mye tilskudd som kommunale. Da må vi kunne forvente at de opptrer ryddig.

Jeg lurer på dette og en del andre ting, og har derfor stilt følgende spørsmål til byråden. Forventer svar om kort tid da saken haster:

Spørsmålsstiller: Gülay Kutal (SV) ,


Til: Byråd Anniken Hauglie


Tittel: Ang Damvokteren friluftsbarnehage
Vedrørende: Ifm at Damvokteren friluftsbarnehage nedlegges fra 01.09.2015, har jeg følgende spørsmål:
  • Hva er årsaken til at barnehagen nedlegges?

    Er det a) "manglende tillit til de ansatte og foreldrene" slik foreldrene fikk beskjed om, eller b) pågående rehabilitering som man ikke er kommet i mål med?

    Hvis a, vil byråden som utøveren av kommunens tilsynsmyndighet, undersøke om manglende tillit til ansatte og fra foreldre, kan være gyldig grunn til å legge ned en barnehage som får driftsstøtte fra kommunen?

    Hvis b, stemmer det at Omsorgsbygg har ment at de skal være ferdig med å bygge rømningsvei i løpet av oktober i år? Kan kommunen gjøre noe for å fremsynde prosessen?

  • Driverne av barnehagen, Friluftsbarnehagene AS, skal ha en fem års leiekontrakt med bydelen, som igjen leier bygget av Omsorgsbygg. Bør ikke kontrakten automatisk opphøre når driverne stenger driften?
  • Foreldrene har fått opplyst av driver og bydelsadministrasjon at deres barn ikke vil få prioritet til plass i Damvokteren dersom denne stater opp igjen, men jeg forstår det slik at barnehagen betyr mye for foreldrene som har bidratt til at den oppleves som et godt fungerende tilbud for deres barn i deres lokalmiljø. Noen opplyser å ha flyttet nylig for å komme nærmere barnehagen. Bør det ikke være en forutsetning for at kommunen gir tilskudd til ny drift at barna får tilbud om å komme tilbake til barnehagen?
  • Dersom driveren legger ned driften av Damvokteren nå, for så å starte opp ny drift med nye ansatte om kort tid, vil ikke dette være en klar omgåelse av arbeidsmiljølovens vern mot usaklig oppsigelse? Bør ikke ryddige ansettelsesforhold og overholdelse av norsk lov være en forutsetning for å gi driftsstøtte til private barnehager?Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar