onsdag 4. februar 2015

Hvor mye penger bruker Osloskolene til å markedsføre seg selv?

I dag, den 23. februar, fikk jeg dette svaret fra byråden. 

Hun vil ikke spørre skolene hvor mye penger de bruker til å markedsføre seg selv, fordi hun vil at "de heller skal konsentrere seg om å undervise", står det i svaret.

Merkelig: Det å bruke masse tid til reklame og markedsføring i Osloskolen er byråden ikke bekymret for, men hun er bekymret for at skolen skal bruke 5 min til å rapportere hvor mye penger den har brukt til reklame! Synes det er et useriøst svar og henger ikke på greip. 

Mener fortsatt at det er galt at skolene bruker masse penger til å markedsføre seg selv i Oslo. Disse pengene må gå til undervisning og skolenes øvrige behov.

Før jul rullet reklame for Fyrstikkalleen over Oslos kinoskjermer, brosjyrer ble sendt ut til potensielle nye elever og i åpen dag der skolens tilbud vises frem, ble tre nettbrett loddet ut blant de fremmøtte.

Skolen, som var ny i 2010, bruker 150.000-200. 000 kroner på disse markedsføringstiltakene.

Stykkprisfinansiering for de videregående skolene i Oslo ble innført i 2005. Det er antall elever som regulerer budsjettildelingen, det betyr en kamp om elevene for ikke å tape penger.

På Bjørnholt skole ble det arrangert åpen dag med både egne elever og popstjerner på scenen Rektoren på skolen anslår at skolen bruker 20.000-30. 000 kroner på markedsføring.

Elvebakken skole har brukt 300.000 kroner på kinoreklame et år. Når vi vet hvor dårlig råd enkelte skoler har, som må spare inn på hvert eneste lille område der det er mulig, blir det spesielt å se de svære plakatene enkelte skoler tar seg råd til å henge på dyre flater.

Skolene med dårlig økonomi som fra før av sliter med å fylle opp plassene derimot, får ikke vist seg frem på samme måte.  Rektor Stovner skolen forteller at en elev på studiespesialisering er verdt 70.000 kroner og at skolen pr. nå har ti ledige plasser.

”Kinoreklame bedrer ikke skolehverdagen. Vi hadde foretrukket at skolene brukte penger på å bedre sitt utdanningstilbud.” sier leder i Elevorganisasjonen i Oslo.

Mitt spørsmål til byråden er:
Hvor mye penger brukes til markedsføring i Osloskolen?

Oppfølgingsspørsmål:
Markedsføringen som Oslos videregående skoler driver med, kan være med på å øke skillene og skape A- og B-skoler, mener leder i Elevorganisasjonen. De viser til at skolene som har best økonomi kan ta i bruk mer aggressiv markedsføring for å tiltrekke seg elever. Skolene med dårlig økonomi som fra før av sliter med å fylle opp plassene, får ikke vist seg frem på samme måte.  Det blir en ond sirkel, som er problematisk.


Bekymrer dette byråden?Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar